KÓŁKA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 Zajęcia sportowo-psychologiczne

Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w gminie Kozienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach EFS

Nauczyciele prowadzący:

 mgr Małgorzata Wójtowicz

 mgr Paweł Potent

- Zajęcie  matematyczne

Zajęcia powtórzeniowe z matematyki dla uczniów klasy VI-ej

Prowadzący: mgr Monika Kowalska

 

- Zajęcia polonistyczne

 

Zajęcia powtórzeniowe z języka polskiego dla uczniów klasy VI-ej

Prowadzący: mgr Renata Domagała  

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery